Reprezentarea creditorilor

Reprezentarea Creditorilor

În procedura de recuperare a creanţelor, desfăşurăm următoarele activităţi:

 • Notificarea debitorilor prin intermediul Cabinetului de Avocat si prin Executori judecătorești;

 • Formularea acțiunilor de chemare în judecată a debitorilor, depunerea și susținerea acestora în fața instanțelor judecătorești și obținerea hotărârilor judecătorești – titluri executorii;

 • Consultanță juridică cu privire la constituirea dosarului de executare silită şi a cererii de executare;

 • Consultanță cu privire la alegerea Biroului de Executori unde se depune cererea de executare;

 • Consultanță cu privire la alegerea căilor de executare silită;

 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de executare;

 • Redactarea eventualelor întâmpinări si/sau contestații la executare, şi susţinerea acestora în fața instanțelor de judecată;

 • Promovarea acțiunilor de validare a popririlor;

 • Monitorizarea permanentă a dosarelor aflate în portofoliu;

 • Raportarea periodică a stadiului dosarelor către clienți;

 • Analiza de portofoliu conform specificului fiecărui client;

 • Prezentăm propuneri de îmbunătăţire a procesului de recuperare creanţe în vederea eficientizării activităţii de colectare creanţe şi executări silite a clienţilor noştri;

 • Furnizarea informaţiilor sistematizate privind modalităţile şi formele de executare silită întreprinse în dosare, gestionate pe un volum mare de cazuri.