Inscriere R.N.P.M. – Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Cabinetul nostru este agent autorizat RNPM pentru înscrierea formularelor de aviz în RNPM și oferă consultanță specializată cu privire la materia RNPM.

CAB. AV. CARBUNARU IONELA este agent împuternicit al Operatorului U.N.B.R., efectuând direct activități de operare în RNPM și vă poate pune la dispoziție orice fel de informații și rapoarte privind înscrierile RNPM.

Prin urmare, vă informăm că putem efectua înscrierea în R.N.P.M. a formularelor de aviz a ipotecilor mobiliare, avize specifice, fiducii, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.

PROCEDURA ÎNSCRIERII ÎN RNPM, ETAPE

Cu privire la procedura înscrierii, aceasta presupune urmatoarele etape:

– Solicitantul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în înscris;

– Formularul se scaneaza, se semnează electronic ( în baza unui certificat calificat valabil), și se transmite către agentul împuternicit la adresa de email office@avocatcarbunaru.ro, împreună cu următoarele documente:

a. Solicitant persoană fizică: copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială)

b. Solicitant persoană juridică: dovada calității de reprezentant legal si copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială);

– Solicitantul poate opta pentru transmiterea documentatiei de mai sus, in format fizic, in original prin înmânarea sau transmiterea la sediul agentului împuternicit.

– Solicitantul plătește Taxa RNPM prin transfer bancar, urmând instrucțiunile primite pe mail (modalități de plată: card bancar / transfer bancar / SMS).

– Operatorul procedează la înscrierea în RNPM a datelor din formularul completat de solicitant;

– Operatorul transmite către solicitant dovada înscrierii în RNPM a înscrisului/titlului executoriu;

PROCEDURA DE CĂUTARE ÎN RNPM ȘI COPIERE A INFORMAȚIILOR

Deasemenea, activitatea noastra presupune și servicii de căutare și copiere a informațiilor cuprinse în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, prestate contra cost și de eliberare a proceselor-verbale de căutare și a copiilor certificate ale avizelor de înscriere. Copia certificată a unui aviz de înscriere sau a unui grup de avize de înscriere cuprinde toate informațiile din avizul respectiv, cu excepția informațiilor privind datele de identificare a persoanelor care au solicitat efectuarea înscrierii. Agentul certifică, prin semnătură, conformitatea copiei cu avizul/avizele de înscriere existent/existente în baza de date a RNPM.

COSTURUI

În privința costurilor ce se impun pentru înscrierea în R.N.P.M., Cabinetul percepe costuri conform prevederilor legale în materie, Legea 297/2018 , Legea 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 .

Întreaga activitate in domeniul RNPM desfăsurată de Cabinetul de avocatura este în deplină concordanță cu Deciziile Curții Constituționale a României ; Decizia nr.748 din 4 noiembrie 2021 publicată in Monitorul Oficial al Romaniei nr.157/16.02.2022 a constatat ca dispozitiile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018 ( „ Titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităţilor de publicitate îndeplinesc această condiţie prin înscrierea în Registru.” ) sunt neconstitutionale.