Prezentare

De 15 ani practicăm avocatura având în portofoliu un numar de peste 40.000 de dosare, majoritatea fiind dosare de executare silită în care am avut o rata foarte buna de recuperare a creanțelor. În prezent administrăm un număr important de dosare în vederea recuperării debitelor restante.

Domeniul nostru de activitate principal este reprezentarea clienților în dosarele de EXECUTARE SILITĂ în Dreptul Civil, atât a creditorilor dar și clienți din rândul debitorilor.

Totodată asistăm și reprezentăm clienți persoane fizice și juridice posesori de creanțe care necesită obținerea unei hotarâri judecătorești –titlu executoriu, în vederea recuperării creanțelor.

Prin experienţa acumulată în anii de profesare în domeniul executării silite şi recuperării de creanțe, prin colaborarea stabilă şi de lungă durată cu birourile de executori judecătoreşti, noi depunem maximă diligenţă pentru obţinerea unei rate cât mai mari de recuperare, în cel mai scurt timp posibil, în dosarele din portofoliul nostru.

Avem o colaborare extinsă cu birourile executorilor judecătoreşti, în tot teritoriul României, aceştia fiind aleşi cu mare atenţie, în funcţie de experienţa şi profesionalismul lor, dar şi în funcţie de eficienţa şi rapiditatea cu care realizează actele de executare şi în final recuperare a creanţelor.

Contestatia la Executare Silita – Apararea debitorilor

Asistăm și reprezentăm debitorii în cadrul dosarelor de executare silită. Interesele și drepturile debitorilor pot fi apărate prin promovarea contestației la executare silită, într-un termen de 15 zile de la data la care debitorul a luat la cunoștință de actul de executare contestat sau de începerea executări silite.

Pe calea contestației la executare se pot anula actele de executare sau încheierea de încuviințare a executării silite.

Prin contestația la executare se poate invoca :

 • Prescripția dreptului de a începe executarea silită;
 • Perimarea executării silite;
 • Nelegalitatea actelor de executare silită;
 • Lipsa capacității de exercițiu a creditorilor;
 • Alte prevederi legale în material executării.

Prin admiterea contestației la executare se pot anula totalitatea actelor de executare și a încheierii de încuviințare, astfel anulându-se datoria debitorilor față de creditorii urmăritori.

În ultimii ani de activitate am avut tot mai multi clienți din randul debitorilor, am promovat un numar mare de contestații la executare silită și am anulat actele de executare, eliberând în acest fel debitorii de datorii foarte vechi din anii 2005-2012.

În cazul în care considerăm ca nu este oportună promovarea contestației la Executare, încercam să ajutăm debitorii prin alte căi procesuale cum ar fi:

 • DAREA ÎN PLATA – conform Legii 77/2016;
 • CLAUZE ABUZIVE;
 • ACȚIUNE DE CONSTATARE A PRESCRIPȚIEI;
 • Alte căi procesuale de aparare a drepturilor debitorilor.

Activitatea cabinetului

În procedura de recuperare a creanţelor, desfăşurăm în cadrul Cabinetului următoarele activităţi:

 • Notificarea debitorilor prin intermediul birourilor de Executori (acţiune pre-executare)
 • Consultanță juridică cu privire la constituirea dosarului de executare silită şi a cererii de executare
 • Consultanță cu privire la alegerea Biroului de Executori unde se depune cererea de executare
 • Consultanță cu privire la alegerea căilor de executare silită;
 • Asistență si reprezentare în fața instanțelor de executare;
 • Redactarea eventualelor întampinări si/sau contestații la executare, şi susţinerea acestora în fața instanțelor de judecată;
 • Promovarea acțiunilor de validare a popririlor;
 • Monitorizarea permanentă a dosarelor aflate în portofoliu;
 • Raportarea periodică a stadiului dosarelor către clienți;
 • Analiza de portofoliu conform specificului fiecărui client;
 • Prezentăm propuneri de îmbunătăţire a procesului de recuperare creanţe în vederea eficientizării activităţii de colectare creanţe şi executări silite a clienţilor noştri;
 • Furnizarea informaţiilor sistematizate privind modalităţile şi formele de executare silită întreprinse în dosare, gestionate pe un volum mare de cazuri.

În vedere eficientizării activității noastre, precum și pentru a ușura activitatea de raportare a Birourilor de executori judecătorești, am dezvoltat împreună cu specialistul nostru în IT, o platformă informatică cu accesare on-line, securizată, la care vor avea acces cu user și parolă atât clienții noștri pentru a vedea stadiul dosarelor, cât și personalul Birourilor de executare pentru a vedea informații actualizate necesare soluționării dosarelor.

Echipa noastra

AV. CĂRBUNARU BOGDAN OVIDIU CONSTANTIN – titular al Cabinetului de avocat CĂRBUNARU BOGDAN

Licenţiat al Facultății de Drept în anul 2002, absolvent al cursurilor post-universitare de master în domeniul Dreptul Afacerilor din cadrul Universității Româno-Americane București, absolvent al Institutului Naţional pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, membru al Baroului București din ianuarie 2004, avocat cu drept de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti.

Debutul a fost făcut prin acumularea de experienţă în domeniul insolvenţei societăţilor comerciale, desfăşurând şi activităţi juridice specifice obţinerii titlurilor executorii în faţa instanţelor judecătoreşti.

Începând cu anul 2005 specializat în materia executării silite din Dreptul Civil, reprezentând în faţa birourilor de executori judecătoreşti şi a instanţelor de executare clienţi din domeniul financiar – bancar,concomitent, oferind consultanţă de specialitate clienţilor în vederea maximizării şi eficientizării procesului de recuperare creanţe.

AV. CĂRBUNARU ELENA IONELA – Avocat Colaborator al Cabinetului individual de avocatură CĂRBUNARU BOGDAN

Licenţiată a Facultății de Drept în anul 2002, absolventă a cursurilor post-universitare de master în domeniul Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Politehnica Bucureşti, membră a Baroului București din februarie 2004, avocat cu drept de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti.

Experienţa include asistenţă şi reprezentare în litigii privind procedura insolvenţei şi acordarea de consultanţă în domenii ca înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, desfăşurarea de activităţi juridice specifice obţinerii titlurilor executorii în faţa instanţelor judecătoreşti.

Actualmente este parte a echipei de specialişti în domeniul executării silite din cadrul Cabinetului de avocatură Cărbunaru Bogdan.

AV. TURCAN ANA MARIA – Avocat Colaborator al Cabinetului individual de avocatură CĂRBUNARU BOGDAN

Licențiată a Facultății de Drept – Universitatea București în anul 2013, a urmat cursurile Masterului de “Stiinte Penale” din cadrul Facultatii de Drept – Universitatea din București, în anii 2013-2014. A absolvit cursurile Institutului National de Pregatire si Perfectare a Avocatilor ăn 2016.

În cadrul echipei de la începutul anului 2019 – specialist în Drept civil și mai ales în material executării silite și recuperării creanțelor creditorilor.

JURIST IANCU LIVIA- Specialist Consultant Recuperări Creanţe

Licenţiată a Facultăţii de Sociologie – Universitatea Bucureşti, absolventă a cursurilor post-universitare de master în domeniul Management Financiar Bancar în anul 2009.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu – Bucureşti.

Specializată în analiza şi constituirea rapoartelor specifice activităţii de executare silită. 7 ani experienţă în domeniul executării silite, lucrând cu portofolii complexe formate din credite ipotecare, cu garanţii, sau negarantate, acordate de instituţii financiare nebancare şi bancare persoanelor fizice şi juridice.

Specialist în gestionarea volumelor mari de cazuri şi în sistematizarea şi prezentarea datelor privind modalităţile şi formele de executare silită întreprinse în dosare.

CIMPULESCU GRIGORE-ALEXANDRU – Specialist IT

Licențiat al Facultății de Informatică în anul 2008, absolvent al cursurilor post-universitare de master în domeniul Informatică Economică din cadrul Universității Româno-Americane București, certificat de către Microsoft, Dell, HP, Cisco și Xerox.

Specializat în administrarea SGBD, programare PHP, JavaScript, HTML, AJAX, SQL, C#, SQL, T-SQL, CSS, .NET, etc.

Responsabil cu programarea și administrarea paginii web și a platformei informatice pe care o punem la dispoziție colaboratorilor noștrii.