Apărarea Drepturilor Debitorilor – Contestația la Executare Silita

Este cunoscut faptul că multe persoane trec prin momente dificile, și uneori sunt în imposibilitate să își achite parțial sau total datoriile financiare, indiferent de izvorul acestora. Asta nu înseamnă ca acele persoane sunt lipsite de drepturi, și pot fi obligate la plata datoriilor de către creditorii lor, indiferent de condiții. Uneori, creditorii abuzeaza de anumiți factori ( necunoasterea legii ori incheierea unor contracte de adeziune) încălcând astfel normele legale în vigoare. Cel mai simplu exemplu este solicitarea unei datorii mai mari de 3 ani, numită datorie prescrisă. Un alt exemplu concret este solicitarea tuturor dobânzilor și comisioanelor contractuale, chiar daca creditorul a ales să declare scadența anticipartă a contractului de credit. Și exemplele ar putea continua…

Experiența acumulată în anii de practică în domeniul executării contractelor bancare ne recomandă în alegerea unor avocați profesioniști, în vederea apărării drepturilor debitorilor persoane fizice sau juridice.

Asistam și reprezentăm debitorii atât în faza de chemare în judecată, prin formularea apărărilor de fond și prin invocarea de excepții procedurale, cât și în faza de executare silită.

Interesele și drepturile debitorilor pot fi apărate prin promovarea contestației la executare silită, într-un termen de 15 zile de la data la care debitorul a luat la cunoștință de actul de executare contestat sau de începerea executări silite.

Pe calea contestației la executare se pot anula actele de executare sau încheierea de încuviințare a executării silite.

Prin contestația la executare se poate invoca :

  • Prescripția dreptului de a începe executarea silită;
  • Perimarea executării silite;
  • Nelegalitatea actelor de executare silită;
  • Lipsa capacității de exercițiu a creditorilor;
  • Alte prevederi legale în material executării.

Prin admiterea contestației la executare se pot anula totalitatea actelor de executare și a încheierii de încuviințare, astfel anulându-se datoria debitorilor față de creditorii urmăritori.

În ultimii ani de activitate am avut tot mai multi clienți din rândul debitorilor, am promovat un numar mare de contestații la executare silită și am anulat actele de executare, eliberând în acest fel debitorii de datorii foarte vechi din anii 2005-2015.

În cazul în care considerăm ca nu este oportună promovarea contestației la executare, încercăm să ajutăm debitorii prin alte căi procesuale cum ar fi:

  • DAREA ÎN PLATA – conform Legii 77/2016;
  • CLAUZE ABUZIVE;
  • ACȚIUNE DE CONSTATARE A PRESCRIPȚIEI;
  • Alte căi procesuale de apărare a drepturilor debitorilor.