Echipa noastra

AV. CĂRBUNARU BOGDAN OVIDIU CONSTANTIN – titular al Cabinetului de avocat CĂRBUNARU BOGDAN

Licenţiat al Facultății de Drept în anul 2002, absolvent al cursurilor post-universitare de master în domeniul Dreptul Afacerilor din cadrul Universității Româno-Americane București, absolvent al Institutului Naţional pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, membru al Baroului București din ianuarie 2004, avocat cu drept de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti.

Debutul a fost făcut prin acumularea de experienţă în domeniul insolvenţei societăţilor comerciale, desfăşurând şi activităţi juridice specifice obţinerii titlurilor executorii în faţa instanţelor judecătoreşti.

Începând cu anul 2005 specializat în materia executării silite din Dreptul Civil, reprezentând în faţa birourilor de executori judecătoreşti şi a instanţelor de executare clienţi din domeniul financiar – bancar,concomitent, oferind consultanţă de specialitate clienţilor în vederea maximizării şi eficientizării procesului de recuperare creanţe.

AV. CĂRBUNARU ELENA IONELA – Avocat Colaborator al Cabinetului individual de avocatură CĂRBUNARU BOGDAN

Licenţiată a Facultății de Drept în anul 2002, absolventă a cursurilor post-universitare de master în domeniul Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Politehnica Bucureşti, membră a Baroului București din februarie 2004, avocat cu drept de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti.

Experienţa include asistenţă şi reprezentare în litigii privind procedura insolvenţei şi acordarea de consultanţă în domenii ca înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, desfăşurarea de activităţi juridice specifice obţinerii titlurilor executorii în faţa instanţelor judecătoreşti.

Actualmente este parte a echipei de specialişti în domeniul executării silite din cadrul Cabinetului de avocatură Cărbunaru Bogdan.

AV. STAGIAR PETRESCU ANDRADA-IOANA – Avocat colaborator al Cabinetului individual de avocatură CĂRBUNARU BOGDAN

Licențiată a Facultății de Drept, Universitatea București în anul 2015, membră a Baroului București din septembrie 2016, avocat cu drept de a pune concluzii la judecătorii.

Specializată în analiza și constituirea rapoartelor specifice activităţii de executare silită, lucrând cu portofolii complexe formate din credite ipotecare, cu garanţii, sau negarantate, acordate de instituţii financiare nebancare şi bancare persoanelor fizice și juridice.

Specialist în gestionarea volumelor mari de cazuri și în sistematizarea și prezentarea datelor privind modalităţile şi formele de executare silită întreprinse în dosare.

Responsabilă de monitorizarea, gestionarea și analiza portofoliilor de dosare aflate pe rolul birourilor de executori judecătorești și a instanțelor judecătorești. Își aduce aportul pentru ca echipa de avocați să aibă o evidență de ansamblu asupra dosarelor în care reprezintă clienții, și face posibil să știm în orice moment stadiul procesual și gradul de recuperare în fiecare dosar.

În acest sens elaborează analize complexe ale portofoliilor de dosare în funcție de care se iau decizii importante în vederea eficientizării și creșterii gradului de recuperare a creanțelor.

De asemenea își dezvoltă cunoștințele în ceea ce privește litigiile reprezentând contestațiile la executare și aspiră la perfecționarea în acest domeniu al dreptului civil.

IONIȚĂ CRISTINEL GEORGE – Coordonator tranzacții executare silită

Absolvent al Facutății I.M.S.T. din cadrul Universității Politehnica București , promoția 2006.

În prezent, student al Facultății de Drept din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir – București.

Specializat în valorificarea bunurilor identificate în procesul de executare silită , atât a bunurilor ipotecate cat si a bunurilor neipotecate.

Experiența include și colaborarea directă cu Birourile de Executori Judecătorești, în vederea analizării si monitorizării dosarelor aflate pe rolul acestor birouri.

Responsabil cu identificarea potențialilor cumpărători pentru bunurile aflate în procesul de executare silită precum și cu oferirea de suport potențialilor cumpărători în vederea finalizării tranzacțiilor.

CIMPULESCU GRIGORE-ALEXANDRU – Specialist IT

Licențiat al Facultății de Informatică în anul 2008, absolvent al cursurilor post-universitare de master în domeniul Informatică Economică din cadrul Universității Româno-Americane București, certificat de către Microsoft, Dell, HP, Cisco și Xerox.

Specializat în administrarea SGBD, programare PHP, JavaScript, HTML, AJAX, SQL, C#, SQL, T-SQL, CSS, .NET, etc.

Responsabil cu programarea și administrarea paginii web și a platformei informatice pe care o punem la dispoziție colaboratorilor noștrii.