Contestatia la Executare Silita – Apararea debitorilor

Asistăm și reprezentăm debitorii în cadrul dosarelor de executare silită. Interesele și drepturile debitorilor pot fi apărate prin promovarea contestației la executare silită, într-un termen de 15 zile de la data la care debitorul a luat la cunoștință de actul de executare contestat sau de începerea executări silite.

Pe calea contestației la executare se pot anula actele de executare sau încheierea de încuviințare a executării silite.

Prin contestația la executare se poate invoca :

  • Prescripția dreptului de a începe executarea silită;
  • Perimarea executării silite;
  • Nelegalitatea actelor de executare silită;
  • Lipsa capacității de exercițiu a creditorilor;
  • Alte prevederi legale în material executării.

Prin admiterea contestației la executare se pot anula totalitatea actelor de executare și a încheierii de încuviințare, astfel anulându-se datoria debitorilor față de creditorii urmăritori.

În ultimii ani de activitate am avut tot mai multi clienți din randul debitorilor, am promovat un numar mare de contestații la executare silită și am anulat actele de executare, eliberând în acest fel debitorii de datorii foarte vechi din anii 2005-2012.

În cazul în care considerăm ca nu este oportună promovarea contestației la Executare, încercam să ajutăm debitorii prin alte căi procesuale cum ar fi:

  • DAREA ÎN PLATA – conform Legii 77/2016;
  • CLAUZE ABUZIVE;
  • ACȚIUNE DE CONSTATARE A PRESCRIPȚIEI;
  • Alte căi procesuale de aparare a drepturilor debitorilor.